Κέρκυρα / Corfu


Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Κέρκυρα-Πεντοφάναρο-Βραδινή Λήψη - Corfu-Pentofanaro-Night Shot

"Πεντοφάναρο", βραδινή λήψη από την πάνω πλατεία της Κέρκυρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις