Κέρκυρα / Corfu


Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Κέρκυρα-Σκύλος-Πιστός Σύντροφος / Corfu-Dog-Faithful Companion

Από την κορυφή του φρουρίου, αυτό το υπέροχο σκυλάκι, μας συντρόφευε σε όλη τη διαδρομή. Εφοδιασμένο με αρκετή υπομονή, μας περίμενε σε κάθε μας στάση για φωτογραφίες και δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί για το downloadcorfu.blogspot.gr/ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις