Κέρκυρα / Corfu


Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Κέρκυρα-Παλαιό Φρούριο-Παλαιός ξύλινος τρίποδος γερανός / Corfu-Old Fort-Ancient wooden tripod crane


Παλαιός ξύλινος τρίποδος γερανός του 16-17 αιώνα για την ανύψωση και τοποθέτηση πυροβόλων.

Ancient wooden tripod crane of the 16th-17th century for lifting and placement of all guns

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις